Žodinė paieška
Įstaigos duomenys

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Darbo laikas: 7.00 – 18.15
Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre.
Įm. Kodas 190528240
Ats./s.: LT LT837180000003142076
AB Šiaulių bankas, b.k. 71800
Direktorė – Laimutė Garbačauskienė

Saulės takas 5, LT-78301, Šiauliai
Tel.: (8 41) 55 25 62
Mob. Tel.: +370 65283845
El. p. gintarelis@splius.lt
http://www.gintarelis.mir.lt

Steigėjas
Steigėjas

TEIKIAMA PAGALBA

Teikiama pagalba

Vaiko Gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą.

Su vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, dirba logopedės Jurgita Gasparaitienė ir Ilona Strupeikienė.

Logopedės Jurgitos Gasparaitienės darbo grafikas:
I   –    7.30 – 14.25 val.
III –    7.30 – 12.34 val.
V  –    7.30 – 14.25 val.

Logopedės Ilonos Strupeikienės darbo grafikas:
II  –  7.30 – 11.30 val.
IV –  7.30 – 11.36 val.

Konsultacijos tėvams teikiamos ketvirtadieniais ir penktadieniais:  10.30-12.00 val.

Sveikatos priežiūra

Bendrosios praktikos slaugytoja:

  • atlieka pirminę sveikatos priežiūrą;
  • teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas tėvams, pedagogams;
  • esant reikalui, nukreipia ugdytinius į sveikatos priežiūros įstaigą.