Žodinė paieška
Įstaigos duomenys

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Darbo laikas: 7.00 – 18.15
Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre.
Įm. Kodas 190528240
Ats./s.: LT LT837180000003142076
AB Šiaulių bankas, b.k. 71800
Direktorė – Laimutė Garbačauskienė

Saulės takas 5, LT-78301, Šiauliai
Tel.: (8 41) 55 25 62
Mob. Tel.: +370 65283845
El. p. gintarelis@splius.lt
http://www.gintarelis.mir.lt

Steigėjas
Steigėjas

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie darbo užmokestį

              Informacija apie lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A -1383 „Dėl įsipareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.
Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičiavus mokesčių:
Pareigos Skaičius 2016 m.

I ketv.

2016 m.

II ketv.

2016 m.

III ketv.

2016 m.

IV ketv.

2017 m.

I ketv.

2017 m.

II ketv.

2017 m. III ketv.
Direktorius 1 820.00 971.00 455.00 607.00 912.00 921.00 916.00
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 888.00 888.00 899.00 878.00 712.00 786.00 803.00
Pedagogas 17 653.00 776.00 933.00 843.00 718.00 786.00 819.00
Aptarnaujančio personalo darbuotojas (A*) 6 451.00 444.00 572.00 608.00 450.00 468.00 470.00
Aptarnaujančio personalo darbuotojas (B*) 15 350.00 366.00 331.00 345.00 271.00 355.00 360.00

A*  –  įvertintas  ūkio dalies vedėjo, bendrosios praktikos slaugytojo, sekretoriaus, vyr. buhalterio, apskaitos darbuotojo,  vyr. virėjo darbo užmokestis.

B*  –  įvertintas darbininko, kiemsargio, valytojo, virėjo, auklėtojo padėjėjo darbo užmokestis