Žodinė paieška
Įstaigos duomenys

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Darbo laikas – 7.00–18.15
Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įm. kodas 190528240
A.s. LT LT837180000003142076
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
Direktorė–Laimutė Garbačauskienė

Saulės tak. 5, LT-78301 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 62
Mob. +370-652 83 845
El. p. gintarelis@splius.lt

Steigėjas
Steigėjas
RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „SVEIKATIADA“
„ZIPIO DRAUGAI“
Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai moko“

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie darbo užmokestį

              Informacija apie lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A -1383 „Dėl įsipareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičiavus mokesčių:
 
PAREIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2017 METINIS 2018 METINIS 2019 M.   I KETV. 2019 M.

 II KETV.

2019 M. III KETV.
DIREKTORIUS 1 915.25 981.00 1838.00 1840.00 1840.00
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI 1 782.25 810.00 1340.00 1340.00 1340.00
PEDAGOGAS 20 793.25 810.00 990.00 1070.00 1070.00
APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBUOTOJAS (A*) 9 472.00 642.00 798.00 850.00 850.00
APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBUOTOJAS (B*) 15 344.00 370.00 485.00 526.00 526.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A*  –  įvertintas  ūkio dalies vedėjo, maitinimo organizatoriaus, raštinės (archyvo) vedėjo, vyr. buhalterio, apskaitininko, virėjo IKT specialisto darbo užmokestis.

B*  –  įvertintas darbininko, kiemsargio, valytojo, auklėtojo padėjėjo darbo užmokestis