Žodinė paieška
Įstaigos duomenys

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Darbo laikas – 7.00–18.15
Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įm. kodas 190528240
A.s. LT LT837180000003142076
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
Direktorė–Laimutė Garbačauskienė

Saulės tak. 5, LT-78301 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 62
Mob. +370-652 83 845
El. p. gintarelis@splius.lt

pradžia

Steigėjas
Steigėjas

BIUDŽETO SUVESTINĖ

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys:

2018 m. IV ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Aišk.raštas 2018-IV k

Debitorių -kreditorių sąrašas 2018-IV ketv.

forma Nr.1(2018.12.31) (Gintarelis)

forma Nr.3 (2018.12.31) (Gintarelis)

Forma Nr2.2018.IV.33.Ketv

Forma Nr2.2018.IV.151p.Ketv

Forma Nr2.2018.IV.Ketv.30

Forma Nr2.2018.IV.Ketv.141

Forma Nr2.2018.IV.Ketv.141p

Forma Nr2.2018.IV.Ketv.151

Forma Nr4.2018.IV ketv

2018 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Aišk.raštas 2018-III k

Debitorių -kreditorių sąrašas 2018-III ketv.

F-1 2018 m III ketv. (S)30

F-1 2018 m III ketv. (S)32

F-1 2018 m III ketv. (S)33

Forma Nr2(30)

Forma Nr2(33)

Forma Nr2(141)

Forma Nr2(141P)

Forma Nr2(151)

Forma Nr2(151P)

Forma Nr4(III)

2018 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

2018 II ketv. (S07)

Aišk.raštas 2018-II k

Debitorių -kreditorių sąrašas 2018-II ketv.

F-1 2018 m II ketv. (S)30

F-1 2018 m II ketv. (S)32

F-1 2018 m II ketv. (S)33

Forma Nr.2 2018 II ketv

Forma Nr4(II)

2018 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Aišk.raštas 2018-I k

Debitorių -kreditorių sąrašas 2018-I ketv.

F-1 2018 m I ketv. (S)30

F-1 2018 m I ketv. (S)33

Forma Nr2(30G)

Forma Nr2(33G)

Forma Nr2(141G)

Forma Nr2(141PG)

Forma Nr2(151G)

Forma Nr4(G.)

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys:

2017 metinis Finansinių ataskaitų rinkinys Gintarėlis

2017 m. IV ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Aišk.raštas 2017-IV k

Debitorių -kreditorių sąrašas 2017-IV ketv.

F-1 2017 m IV ketv. (S)30

F-1 2017 m IV ketv. (S)33

Forma Nr2-30

Forma Nr2-33

Forma Nr2-141

Forma Nr2-141P

Forma Nr2-151

Forma Nr2-151T

Forma Nr2-153

Forma Nr2-1435.1

Forma Nr2-1435

Forma Nr2-1436

Forma Nr4

2017 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Aišk.raštas 2017-III k

Debitorių -kreditorių sąrašas 2017-III ketv.

F-1 2017 m III ketv. (S)30

F-1 2017 m III ketv. (S)33

Forma Nr2 0901 (MKI 141)

Forma Nr2 0902 (MKP141)

Forma Nr2 0903 (MKI1435)

Forma Nr2 0904 (MKP1435)

Forma Nr2 0905 (MKI1436)

Forma Nr2 0906 (B151)

Forma Nr2 0907 (B151 T)

Forma Nr2 0908 (S30)

Forma Nr2 0909 (S33)

Forma Nr2 0910 B153)

Forma Nr4 (3)

Aiškinamasis raštas finansinių ataskaitų 2017 III ketv.

S20_4P11 2017 III ketv.

S03_2P11 2017 III ketv.

S02_1P11 2017 III ketv.

2017 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Aišk.raštas 2017-II k

F-1 2017 m II ketv. (S)30

F-1 2017 m II ketv. (S)33

F-4 2017 II ketv.

Forma Nr2 30 (06-04)

Forma Nr2 33 (06-05)

Forma Nr2 141 (06-02)

Forma Nr2 141 (06-03)

Forma Nr2 151 (06-01)

Forma Nr2 151 (06-06)

Forma Nr2 1435 (06-08)

Forma Nr2 1435 (06-09)

Forma Nr2 1436 (06-07)

2017 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas finansinių ataskaitų 2017 I ketv.

S02_1P11 (2017 I)

S03_2P11 (2017 I)

S20_4P11 (2017 I)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 12 31:

2016 12 31 Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2016 m. IV ketvirtį:

Debitorių -kreditorių sąrašas 2016-12

Aišk.raštas 2016-12

Nr. F-1 2016 12 (30). likutis

Forma Nr4 2016 12 31 (tūkst.)

Forma Nr2 VB-4 (2016 12 31)

Forma Nr2 S30-4 (2016 12 31)

Forma Nr2 S2-4 (2016 12 31)

Forma Nr2 MKP-4 (2016 12 31)

Forma Nr2 MKI-4 (2016 12 31)

Forma Nr2 B2-4 (2016 12 31)

Forma Nr2 B1-4 (2016 12 31)

Forma Nr. 3 2016 12

F-1 2016m 12 (33)

Finansinės ataskaitos už 2016 m. III ketvirtį:

Aišk.raštas 2016-09

Debitorių -kreditorių sąrašas 2016-09

F-1 2016m 09 33 (Gintarelis)

Forma Nr. 3 2016 09

Forma Nr2 B-151(09) kor

Forma Nr2 B-151(09) V

Forma Nr2 MKI -141 (09) n

Forma Nr2 MKP-141 (09)

Forma Nr2 S-30(09)

Forma Nr2 S-33 (09) k

Forma Nr2 V-1431 (09)

Nr. F-1 2016 09 (30). likutisForma Nr4 09 tūkst

Nr. F-1 2016 09 (30). likutis

Finansinės ataskaitos už 2016 m. III ketvirtį:

Aiškinamasis raštas finansinių ataskaitų 2016-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2016-09-30

S20_4P11 finansavimo sumos 2016 III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30

Finansinės ataskaitos už 2016 m. II ketvirtį:

Paaiškinamasis raštas prie balanso 2016-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2016-06-30

Finansinės ataskaitos už 2016 metų I ketvirtį:

Paaiškinamasis raštas prie balanso 2016 metų kovo 31 d.

Veikos rezultatų ataskaita 2016 metų kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2016 metų kovo 31 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. IV ketv.

Finansinės ataskaitos už 2015 metų III ketvirtį:

Paaiškinamasis raštas prie balanso 2015-09-30 (2)

Veikos rezultatų ataskaita 2015-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2015-09-30

Finansinės ataskaitos už 2015 metų II ketvirtį:

Paaiškinamasis raštas prie balanso 2015 m. II ketv.

Veikos rezultatų ataskaita 2015 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. II ketv.

Finansinės ataskaitos už 2015 m. I ketvirtį:

Paaiškinamasis raštas prie balanso 2015 m. I ketv.

Veikos rezultatų ataskaita 2015 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2015-I ketv.

Finansinės ataskaitos už 2014 metų IV ketvirtį:

Paaiškinamasis raštas prie 2014 m metinio balanso.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. – IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. – IV ketv.

Finansinės ataskaitos už 2014 metų III ketvirtį:

Biudžeto-išlaidų-sąmatos-vykdymo-2014-09-30

Paaiškinamasis raštas prie balanso 2014 m -III ketv.

Veikos rezultatų ataskaita 2014 m. -III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2014 m.-III ketv.

Finansinės ataskaitos už 2014 metų II ketvirtį:

Biudžeto išlaidų sąmata 2014 m. II ketv.

Paaiškinamasis raštas 2014 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. II ketv.

Veikos rezultatų ataskaita 2014 m. II ketv.

Finansinės ataskaitos už 2014 metų I ketvirtį:

Paaiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2014 m. I ketv.

Veikos rezultatų ataskaita už 2014m. I ketv.

Finansinės ataskaitos už 2013 metus:

Finansinės būklės ataskaita už 2013 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 m.

2013 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2013 m. III ketv. veiklos ataskaita

2013 m. II ketv. paaiškinamasis raštas

2013 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2013 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2013 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2013 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2013 m. I ketv. paaiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos už 2012 metus:
2012 m. Forma Nr. 2 (MKP)
2012 m. Forma Nr. 2 (MKI)
2012 m. Forma Nr. 2 (spec. programa)
2012 m. Forma Nr. 2 (biudžetas)
2012 m. Forma Nr. 2 (bendra)

2012 m. pinigų srautų ataskaita
2012 m. grynojo turto pokyčio ataskaita
2012 m. finansiės būklės ataskaita
2012 m. veiklos rezultatų ataskaita
2012 m. paaiškinamasis raštas

2012 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2012 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2012 m. III ketv. paaiškinamasis raštas

2012 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
2012 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2012 m. II ketv. paaiškinamasis raštas

2012 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2012 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita
2012 m. I ketv. paaiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos už 2011 metus:

2011 m. finansinės būklės ataskaita
2011 m. veiklos rezultatų ataskaita
2011 m. paaiškinamasis raštas
Finansinė būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Paaiškinamasis raštas
Finansinė būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinė būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita